Корабно снабдяване

  • Търгуваме с дизелово гориво за зареждане на кораби, яхти и други плавателни средства. В зависимост от стопанската дейност на съответния плавателен съд, дизеловото гориво може да се маркира, което е основание за неначисляване на акциз. В случаите в които корабът е и под чужд флаг не се начислява и ДДС.
  • За осъществяване на корабното снабдяване, което е под строг митнически контрол, фирмата разполага с четири оборудвани с GPS устройства – транспортни средства , притежаващи сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти, издадено от Агенция „Митници“.
  • Още от своето начало „INS PETROL“ вярва, че хората са най-големия актив. Завладяни от динамичното мислене и иновативното управление, талантливите и отдадени на работата служители имат една обща цел: да се отличат в определените им отговорности. Този единен фокус е дал на компанията предимството да откликва на желанията на всичките си клиенти и да се развива и променя в зависимост от динамичната среда на този бизнес.
  • „INS PETROL“ е компания с утвърдени качества в сферата на корабното снабдяване, която поддържа добри контакти, както с редица производители на морско оборудване, така и с много корабособственици. Базирайки се на познаване нуждите на борда на кораба, на широката гама стоки на склад, стратегически разположените си съоръжения и търговските си контакти по цял свят, екипът ни гарантира рентабилно корабно снабдяване. Получавайки по-голяма част от широкоразпространените стоки директно от производителите, ние осигуряваме незабавна възможост за доставка, постоянно добро качество и конкурентни цени.
  • Факт е,че компанията се радва на дъгогодишно присъствие на пазара. Ние сме един от най-предпочитаните партньори на добре познати корабособственици от цял свят в услугите на корабоснабдяването.
  • Качествените продукти на конкурентна цена и връзката с нас 24/7 гарантира своевременни и точни доставки, съгласно заявките на всеки клиент.

гр. Бургас, ул.“Индустриална“ 1
Email:
Търговия: +359 885 828 272
Транспорт: +359 882 274 431
Автосервиз: +359 882 274 431

Услуги
Линкове

© 2023 INS PETROL. Всички права запазени.