Транспортна дейност

Фирмата разполага с 12 бр. сертифицирани транспортни средства (автоцистерни) за превози на енергийни продукти на територията на страната и чужбина.

„INS PETROL“ извършва транспорт на горива, както следва:

  • бензин А95Н
  • бензин А100
  • дизелово гориво E5
  • дизелово гориво Б6
  • газьол за отопление
  • гориво за извънпътна техника и трактори
  • маркирано дизелово гориво за плавателни средства
  • пропан бутан (LPG)

Наши клиенти са големи транспортни фирми , земеделски производители, заводи, кариери, оранжерии, производствени цехове, строителни фирми и др.

Високия набор от сухопътни превозни средства, оборудвани по последни технологични стандарти- отделни клетки, системи за отвеждане на парите, долно пълнене, въздушно окачване, инжекционни адитивиращи системи, помпи, електронни броячи, които измерват разтовареното гориво, измерват температурата му и изчисляват компенсирания обем. Всички превозни средства ежегодно преминават през държавен метрологичен контрол и това ни позволява услугата да бъде свършена по най-бърз и качествен начин.

гр. Бургас, ул.“Индустриална“ 1
Email:
Търговия: +359 885 828 272
Транспорт: +359 882 274 431
Автосервиз: +359 882 274 431

Услуги
Линкове

© 2023 INS PETROL. Всички права запазени.