Транспортна дейност

  • Фирмата разполага с 12 бр. сертифицирани транспортни средства(автоцистерни) за превози на енергийни продукти на територията на страната и чужбина

"INS PETROL" извършва транспорт на горива, както следва:

  • бензин А95Н
  • бензин А100
  • дизелово гориво E5
  • дизелово гориво Б6
  • газьол за отопление
  • гориво за извънпътна техника и трактори
  • маркирано дизелово гориво за плавателни средства
  • пропан бутан (LPG)

Наши клиенти са големи транспортни фирми , земеделски производители, заводи, кариери, оранжерии, производствени цехове, строителни фирми и др.

Високия набор от сухопътни превозни средства, оборудвани по последни технологични стандарти- отделни клетки, системи за отвеждане на парите, долно пълнене, въздушно окачване, инжекционни адитивиращи системи , помпи, електронни броячи, които измерват разтовареното гориво, измерват температурата му и изчисляват компенсирания обем. Всички превозни средства ежегодно преминават през държавен метрологичен контрол и това ни позволява услугата да бъде свършена по най-бърз и качествен начин.

 

Конкурентни цени, качество, бързина -> Свържете се с нас!


Електронна поща:

Адрес:
гр. Бургас,
ул."Индустриална" 1